Zajęcia dogoterapii dzielą się na:

 • indywidualne, gdzie przewodnik z psem terapeutą ściśle współpracuje ze specjalistą (głównie rehabilitantem)
 • grupowe, w których wykorzystuje się elementy arte terapii, muzykoterapii, czy terapii zajęciowej.

Poprzez dogoterapię możemy:

 • rozwijać mowę i wzbogacać słownik,
 • przełamywać lęk,
 • rozwijać funkcje poznawcze,
 • stymulować zmysły, ćwiczyć koncentrację, koordynację ruchów oraz  orientację przestrzenną,
 • rozwijać myślenie przyczynowo-skutkowe,
 • stymulować pracę mięśni poprzez wykonywanie ćwiczeń ruchowych,
 • budować poczucie własnej wartości, pewności siebie i bezpieczeństwa,
 • podnosić aktywność, uczyć samodzielności i odpowiedzialności,
 • łagodzić stres, samotność,
 • rozwijać spontaniczną aktywność,
 • motywować i mobilizować do podejmowania działań,
 • uczyć właściwych postaw w stosunku do zwierząt,
 • uczyć zasad bezpiecznego postępowania z psami,
 • budować więzi emocjonalne u osób z trudnym kontaktem.

Gdzie:

 • przedszkolach,
 • szkołach,
 • świetlicach szkolnych,
 • placówkach oświatowych,
 • placówkach wychowawczych,
 • ośrodkach Pomocy Społecznej,
 • świetlicach środowiskowych i terapeutycznych,
 • domach seniora.